نوشته‌ها

ابزار هیدرولیکی و انرژی هیدرولیکی

اگر برای خرید لوازم و وسایل اتومبیل به بازار رفته باشید شاید این کلمه به گوشتان آن آشنا باشد که این ابزار هیدرولیکی است. حتماً با خود فکر کرده اید ابزار هیدرولیکی چه نوع ابزاری هستند و اصلا هیدرولیکی چه مفهومی دارد؟

چه خصوصیاتی دارند و یا اینکه چگونه کار میکنند؟

ادامه نوشته

خصوصیات یک جعبه ابزار مناسب

در پست قبل در مورد ضرورت وجود یک جعبه ابزار مناسب در خانه صحبت کردیم. و دانستیم که نتنها یک جعبه ابزار مناسب در خانه کارایی و وجوب خود را دارد بلکه داشتن همچین وسیله ای یا بهتر بگوییم یک چنین ابزارهایی در خودرو و یا محل کارهم الزمی است.

ادامه نوشته

جعبه ابزار و لزوم وجود آن در خانه

عموماً جعبه ابزار جایی در خانه های ما ندارد و این بسیار باور غلطی است. می‌دانید که وقتی یک پیچ کوچک چهارسو را به زور با یک پیچ گوشتی بزرگ دو سو باز می کنیم چقدر به آن پیچ آسیب وارد می کنیم!!!!

که شاید دیگر قابل استفاده نباشد و در نهایت وسیله مورد نظر هم درست تعمیر نشده و دیگر قابل استفاده نیست!

ادامه نوشته

ابزار و استفاده آن در خانه

همه ما انسان ها با توجه به موقعیت و دسترسی  و کارایی از ابزار متفاوت و مختلفی برای انجام کارهای مان استفاده می کنیم. از صبح که از خواب بیدار می شویم تا شب که بخواب می رویم، یقینا در هر لحظه و هر کاری که انجام می دهیم از ابزار مختلفی کمک می‌گیریم.

ادامه نوشته

لزوم بکارگیری ابزار و ادوات متناسب با مشاغل

در دنیای امروز با توجه به گستردگی مشاغل و لزوم وجود انواع و اقسام کارها ابزار و ادوات مختلف و متفاوتی هم ابداع، طراحی و ساخته شده است.

هر روز هم این مشاغل گسترده تر و ریزتر میشوند.

ادامه نوشته