نوشته‌ها

ابزار و استفاده آن در خانه

همه ما انسان ها با توجه به موقعیت و دسترسی  و کارایی از ابزار متفاوت و مختلفی برای انجام کارهای مان استفاده می کنیم. از صبح که از خواب بیدار می شویم تا شب که بخواب می رویم، یقینا در هر لحظه و هر کاری که انجام می دهیم از ابزار مختلفی کمک می‌گیریم.

ادامه نوشته

لزوم بکارگیری ابزار و ادوات متناسب با مشاغل

در دنیای امروز با توجه به گستردگی مشاغل و لزوم وجود انواع و اقسام کارها ابزار و ادوات مختلف و متفاوتی هم ابداع، طراحی و ساخته شده است.

هر روز هم این مشاغل گسترده تر و ریزتر میشوند.

ادامه نوشته