دریل (نمونه بردار) DB 160

مشخصات دریل و پایه DB 160

قدرت

۲۵۰۰ W

سرعت بدون بار

۷۰۰ دور در دقیقه

سرعت زیر فشار

۴۵۰ دور در دقیقه
حداکثر قطر مته

۱۶۲ میلی متر

وزن

۱۵ کیلوگرم

جنس بدنه

آلومینیوم

دریل کرگیر(نمونه بردار)  DBE 182

مشخصات دریل   DBE 182

قدرت

۲۳۰۰ W

سرعت

۴۸۰ / ۱٫۰۸۰ / ۲٫۳۵۰ دور در دقیقه

حداکثر قطر مته

۲۰۲-۱۲  میلی متر

وزن

۶٫۷ کیلوگرم

جنس بدنه

معمولی

کورس

۷۰۰ میلی متر

مشخصات پایه   BST 182 VS

حداکثر قطر سوراخکاری در ۹۰ درجه

۲۰۲ میلی متر

طول ستون

۹۹۵ میلی متر

جنس ستون

آلومینیوم

وزن

۱۴کیلوگرم

دریل کرگیر(نمونه بردار) DBE  ۲۵۰  R

مشخصات دریل  DBE  ۲۵۰  R

قدرت

۲۵۰۰ W

سرعت

۸۵۰/۳۶۰ دور در دقیقه
حداکثر قطر مته

۲۵۰-۵۲  میلی متر

وزن

۱۰٫۵ کیلوگرم

جنس بدنه

آلومینیوم

مشخصات پایه  BST 250

حداکثر قطر سوراخکاری در ۹۰ درجه

۲۵۰ میلی متر

طول ستون

۹۹۵ میلی متر

جنس ستون

آلمینیوم

دریل کرگیر(نمونه بردار)  DBE  ۳۵۲

مشخصات دریل DBE  ۳۵۲

قدرت

۳۰۰۰ W

سرعت

۲۳۰/۵۰۰ / ۱٫۰۳۰ دور در دقیقه

حداکثر قطر مته

۴۲-۳۵۲ میلی متر

وزن

۱۲٫۵ کیلوگرم

جنس بدنه

آلومینیوم

مشخصات پایه BST 352 V

حداکثر قطر سوراخکاری در ۹۰ درجه

۳۵۲ میلی متر

طول ستون

۹۹۵ میلی متر
جنس ستون

آلومینیوم

وزن

۲۲٫۵  کیلوگرم