پایه مگنت

پایه مگنت

پایه مگنت

پایه مگنت مهر: برای دریل های EIBENSTOCK – BOSCH – AEG – METABO

پایه مگنت METABO – EIBENSTOCK – AEG – BOCSH