دریل مگنت جپسون

JEPSON 35 COMPACT

 • برای سوراخکاری ورق با ضخامت کم
 • مناسب برای کار کردن در ارتفاع
 • با وزنی سبک
 • قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات
 • وزن: ۱۲ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر :۱۹ میلیمتر
 • دور موتور :۳۵۰ تا ۶۲۰ دور دردقیقه
 • کورس :۵۰ میلیمتر
 • قدرت مگنت:۱۵۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت جپسون

Jepson 35

 • برای سوراخکاری ورق با ضخامت کم
 • مناسب برای کار کردن در ارتفاع
 • با وزنی بسیار سبک
 • کوچک و خوش دست
 • قدرت موتور:۱۱۰۰ وات
 • وزن: ۱۰ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر :۱۹ میلیمتر
 • دور موتور : ۶۵۰ – ۳۹۰ دور دردقیقه
 • کورس :۳۰ میلیمتر
 • قدرت مگنت:۱۵۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت جپسون

JEPSON 50

 • برای سوراخکاری ورق با ضخامت متوسط
 • قدرت موتور:۱۸۰۰ وات
 • وزن: ۲۲٫۹ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر :۱۹ میلیمتر
 • دور موتور :۲۳۰ تا ۴۸۰ / ۳۰۰ تا ۵۰۰ دور دردقیقه
 • کورس :۱۰۰ میلیمتر
 • قدرت مگنت:۳۲۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت جپسون

JEPSON 75

 • برای سوراخکاری ورق با ضخامت ریاد
 • مناسب برای کار های صنعتی سنگین
 • قدرت موتور:۱۸۰۰ وات
 • وزن: ۲۴٫۸ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر :۱۹ میلیمتر
 • دور موتور :۱۲۰ تا ۲۱۰ / ۱۶۰ تا ۲۷۰ / ۲۹۰ تا ۴۱۰ / ۳۱۰ تا ۵۳۰ دور دردقیقه
 • کورس :۱۰۰ میلیمتر
 • قدرت مگنت:۳۲۰۰ کیلوگرم